Te behandelen zaken

 1. 1

  Beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022, over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’ (Kamerstuk 31066-1061)

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2022, over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2022, over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over de toegezonden correspondentie in relatie tot kabinetsreactie op rapport “Ongekend onrecht”

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over herijking van de Invorderingswet 1990 en procesupdate enkele toezeggingen (Kamerstuk 3551-106)

  Loading data
 6. 6

  Hardheidsclausules bij belastingen en invordering

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken over de casus CAF 11 tussen maart 2017 en de verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) in het najaar 2020

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over aanvullende antwoorden op de op 12 oktober 2022 gestelde vragen inzake de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de sepotbeslissingen van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van knevelarij en beroepsmatige discriminatie en de aangifte van dwang door misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht

  Loading data
 9. 9

  Uitspraken rechtbank die raken aan de hersteloperatie toeslagen

  Loading data
 10. 10

  Nazending beslisnota’s behorend bij de Kamerbrief over uitspraken rechtbanken die raken aan de hersteloperatie toeslagen

  Loading data
 11. 11

  Openbaarmaking van de notitie over de juridische situatie die ontstaat wanneer een bewindspersoon niet voldoet aan een vordering van een parlementaire enquêtecommissie

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden, over de staat van de afhandeling Toeslagenaffaire

  Loading data
 13. 13

  Vervolg vonnissen hersteloperatie toeslagen

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over de toegezonden correspondentie in relatie tot kabinetsreactie op rapport “Ongekend onrecht” (Kamerstuk 35510-115)

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt over binnen twee maanden een reflectie op de voortgang op alle beloftes aan de Kamer sturen en daarin aangeven hoe ouders en kinderen volledig en tijdig recht wordt gedaan (Kamerstuk 29279-762)

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op aanvullende vragen commissie over de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de sepotbeslissingen van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van knevelarij en beroepsmatige discriminatie en de aangifte van dwang door misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht (o.a. Kamerstuk 31066-1095)

  Loading data
 17. 17

  Rapport Archiefwet naar aanleiding van RTL berichtgeving

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data