Klacht indienen bij het College van onderzoek integriteit

Vindt u dat een Tweede Kamerlid de Gedragscode heeft geschonden? Met dit formulier kunt u een klacht indienen bij het College van onderzoek integriteit. 

Het College kan volgens de Regeling geen klachten in behandeling nemen:

 • over andere personen dan Tweede Kamerleden (zoals ministers of staatssecretarissen);
 • over politieke uitingen; 
 • over gedrag waarbij het Reglement van Orde op andere wijze het toezicht regelt (zoals het gedrag of uitingen van Kamerleden tijdens debatten waarop de Voorzitter van de Tweede Kamer toeziet);
 • over strafbare feiten;
 • over gedrag dat voor 1 april 2021 heeft plaatsgevonden.  Uw klacht moet volgens de Regeling voldoen aan de volgende eisen:

   
 • vermelding van uw naam en postadres;
 • de klacht gaat over het gedrag van een Tweede Kamerlid;
 • vermelding van de datum waarop het gedrag heeft plaatsgevonden (het College kan alleen klachten in behandeling nemen over gedrag dat op of na 1 april 2021 heeft plaatsgevonden);
 • een beschrijving van de feiten die de reden zijn voor de klacht en waarom dit volgens u in strijd is met de Gedragscode.  U kunt bijlagen toevoegen als bewijs. 

Uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het in behandeling nemen van uw klacht. Lees de toelichting op het gebruik van uw persoonsgegevens voordat u uw klacht indient.

Persoonsgegevens
*

Klacht

Omschrijf hieronder uw klacht zo goed mogelijk. Noemt u in ieder geval alle feiten die aanleiding zijn voor de klacht en waarom dit volgens u in strijd is met de Gedragscode. Als u bepaalde informatie en/of een bijlage vertrouwelijk bij het College wilt houden, kunt u dit gemotiveerd aangeven bij de omschrijving van uw klacht.

U kunt hier uw bijbehorende documenten uploaden. Sla maximaal 5 documenten op als Word, PDF, JPG of PNG met een maximale grootte van 2 MB per document.

Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.