Gang

Wetsvoorstel Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 2023 opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Onvoltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
  4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Inbreng feitelijke vragen is centraal vastgesteld op 23 mei 2024, 14.00 uur.

Tijd activiteit: 12:15 - 13:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Documenten