Gang

Wetsvoorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Wijziging van Boek 2 en Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten met het oog op het aanpassen van de regels inzake de digitale algemene vergadering van rechtspersonen en de regels voor digitale oproeping voor de algemene vergadering.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg vaststellen op 29 februari 2024 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Wetgevingsproces

 1. 15 januari 2024

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 januari 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 24 januari 2024

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg vaststellen op 29 februari 2024 te 14.00 uur.  

 4. 29 februari 2024

  Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen (36489)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

Documenten