Gang

Wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen ('Spreidingswet')

Doel van dit wetsvoorstel is het geven van een (structurele) wettelijke taak aan gemeenten bij de opvang van asielzoekers. De regering wil zo verandering brengen in de situatie dat het Centraal orgaan opvang Asielzoeker (COA) afhankelijk is van de vrijwillige medewerking van gemeenten bij het realiseren van asielopvang en komen tot een evenwichtigere verdeling van asielzoekers over gemeenten. Ook is vanuit gemeenten de behoefte uitgesproken aan meer mogelijkheden voor kleinschalige opvang. Nederland is op basis van internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen verplicht om asielzoekers opvang te bieden. Het Rijk is verantwoordelijk voor het opvangen van asielzoekers en het COA voert dit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit. Tegelijkertijd is er tot nu toe geen wettelijke taak voor gemeenten om de opvang van asielzoekers door het COA in gemeenten mogelijk te maken. Het wetsvoorstel is niet los te zien van de huidige crisis in de asielopvang. Deze crisis is ontstaan door een veelheid aan factoren die onder meer samenhangen met het op- en weer afschalen van asielopvang capaciteit na een aantal jaar van lagere capaciteitsbehoefte.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:47

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:45

Technische briefing

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 17:30 - 19:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 juni 2023 te 14.00 uur.   De commissie stemt in met het plannen van het rondetafelgesprek over de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) op 25 mei 2023 van 11.00 tot 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Wetgevingsproces

 1. 28 maart 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 maart 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 4 april 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 12 april 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 juni 2023 te 14.00 uur.   De commissie stemt in met het plannen van het rondetafelgesprek over de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) op 25 mei 2023 van 11.00 tot 14.00 uur. 

 5. 16 mei 2023

  Afdeling advisering van de Raad van State over de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (36333)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 6. 1 juni 2023

  Spreidingswet

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 7. 1 juni 2023

  Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333) (is verplaatst naar 6 juni 2023)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 1 juni 2023

  Technische briefing van het ministerie van JenV inzake de Spreidingswet

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 9. 6 juni 2023

  Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 10. 6 juni 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 14 juni 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 12. 28 juni 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 13. 29 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 14. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 16. 12 september 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen. 

 17. 26 september 2023

  Plenaire vergadering: Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 18. 27 september 2023

  Plenaire vergadering: Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (36333) (rest)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

Documenten