Gang

Wetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt in Nederland uitgewerkt in onder andere de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Dit wetsvoorstel wijzigt de UAVG en enkele andere wetten. Het geeft onder andere een aantal grondslagen (bevoegdheden) voor de verwerking van persoonsgegevens door verschillende beroepsgroepen, waaronder curatoren, bewindvoerders en accountants, en er worden regels voorgesteld voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de zogenoemde transactiemonitoring door financiële instellingen.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Procedurevergadering

Besluit: De commissie stemt in met het organiseren van een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming.   De commissie houdt de behandeling van het wetsvoorstel aan tot dat het rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 maart 2023 om 12:00 uur  Voorafgaand aan de inbreng voor het verslag zal een technische briefing worden georganiseerd. De commissies BiZa en JenV zullen als volgcommissie worden aangemerkt.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 februari 2023.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 2 december 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 21 december 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 februari 2023. 

 4. 9 februari 2023

  Verzamelwet gegevensbescherming (36264) (Dit wetsvoorstel wordt overgedragen aan commissie DiZa)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 22 februari 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 maart 2023 om 12:00 uur  Voorafgaand aan de inbreng voor het verslag zal een technische briefing worden georganiseerd. De commissies BiZa en JenV zullen als volgcommissie worden aangemerkt. 

 6. 16 maart 2023

  Verzamelwet gegevensbescherming - 36264

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 7. 23 maart 2023

  Wijziging van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht (Verzamelwet gegevensbescherming) - 36264

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Digitale Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 9. 13 maart 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie stemt in met het organiseren van een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming.   De commissie houdt de behandeling van het wetsvoorstel aan tot dat het rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden.  

Documenten