Schepelhal

Wetsvoorstel Wet seksuele misdrijven

Dit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven).
Meer vormen van seksueel overschrijdend gedrag worden strafbaar:
- Seksueel contact hebben met iemand tegen zijn of haar wil. Je bent strafbaar als je weet of had moeten weten dat de ander niet wil;
- Seksuele intimidatie, zowel offline als online;
- Volwassenen die seksueel getinte berichten sturen naar kinderen onder de 16 jaar (sexchatting).
- Om verkrachting of aanranding aan te tonen, is het niet meer noodzakelijk om te bewijzen dat er sprake was van dwang, geweld of bedreiging. Iemand is al strafbaar als duidelijk was dat de ander geen seks wilde, maar toch heeft doorgezet.
- De maximale straffen voor een aantal seksuele misdrijven gaat omhoog, bijvoorbeeld bij seksueel misbruik van kinderen en kwetsbaren.
- Het uitwisselen van seksueel beeldmateriaal (sexting) is niet meer strafbaar als dit vrijwillig gebeurt.
- Slachtoffers kunnen straks in meer gevallen aangifte doen van seksueel overschrijdend gedrag dan nu.
Het streven is om de nieuwe wet in 2024 in werking te laten treden. Tot die tijd moeten de betrokken organisaties, zoals de politie en het Openbaar Ministerie, zich voorbereiden op de inwerkingtreding van de wet.

 1. Completed: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Tijd activiteit: 13:30 - 14:30

Commissiedebat

Tijd activiteit: 14:00 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 14:05 - 14:06

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 november 2022.

Tijd activiteit: 14:45 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 10 oktober 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 12 oktober 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 november 2022. 

 3. 13 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 4. 3 november 2022

  Wet seksuele misdrijven (36222)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 13 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 15 december 2022

  Seksueel geweld en kindermisbruik

  Commissiedebat

 7. 21 december 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 8. 9 maart 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 16 maart 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 10. 29 maart 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

Documenten