Wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs industrie

Het vierde wetsvoorstel van de 7 voorstellen die samen het pakket Belastingplan 2023 vormen. Dit vierde voorstel regelt de CO2-heffing op alle uitstoot van broeikasgassen van industrie en afvalverbranders.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2023.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Naar boven