Gang

Wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid.

Het wetsvoorstel betreft de eerste wijziging van de Wet publieke gezondheid voor een versterkte pandemische paraatheid. Het wetsvoorstel bevat regels voor een acute en ernstige noodsituatie. Het gaat dan om de uitbraak van een infectieziekte van een zodanige omvang en ernst dat het maatschappelijk leven erdoor wordt ontwricht én vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk kunnen zijn. Het is dus een noodwet.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 107
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Tegen
Volt 2 Voor
BBB 1 Tegen
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Tegen

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg (op 12 december a.s.) over de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 20:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg (met het verzoek aan de Kamer deze nog voor het kerstreces in te plannen).

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 2 november 2022.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 14 september 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 september 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 29 september 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 2 november 2022.  

 4. 2 november 2022

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan (TK 36194)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 30 november 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg (met het verzoek aan de Kamer deze nog voor het kerstreces in te plannen). 

 6. 12 december 2022

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan.

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 7. 14 december 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg (op 12 december a.s.) over de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten behorend tot groep A1, of een directe dreiging daarvan 

 8. 20 december 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 9. 20 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten