Wetsvoorstel Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Wetgevingsproces

 1. 7 juli 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 september 2022

  Voorstel van wet houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de strafbaarstelling van het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden) (36171)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 3. 14 september 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

Documenten

Naar boven