Wetsvoorstel Wet programmatuur verkiezingsuitslagen

Nederland gebruikt programmatuur bij verkiezingen om de verkiezingsuitslagen te berekenen. Doel van dit wetsvoorstel is het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond het beheer en het gebruik van die uitslagprogrammatuur door een wijziging van de Kieswet. Voorgesteld wordt om deze programmatuur te centraliseren, het gebruik ervan verplicht te stellen en de Kiesraad verantwoordelijk te maken voor het beheer.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Wetgevingsproces

 1. 24 juni 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 28 juni 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 7 juli 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 4. 14 september 2022

  Wijziging van de Kieswet, houdende vaststelling van regels over de programmatuur die bij verkiezingen wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de verkiezingsuitslag (Wet programmatuur verkiezingsuitslagen) (TK 36150)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Naar boven