Wetsvoorstel

Wet kiescollege niet-ingezetenen

Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen niet stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Aangezien de leden van Provinciale Staten vervolgens de Eerste Kamer kiezen, hebben deze niet-ingezetenen geen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De regering wil dit veranderen door niet-ingezetenen de mogelijkheid te geven de leden van een speciaal kiescollege te kiezen. Het kiescollege heeft als enige taak het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit een eerdere wijziging van de Grondwet waarbij al besloten is zo’n speciaal kiescollege in te stellen.

Activiteiten

14 apr 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 19 mei 2022 te 12.00 uur.

11:30 - 12:30

Debat terugkijken
12 apr 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:35 - 16:15

Wetgevingsproces

08 apr 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
12 apr 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 apr 2022

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

Procedurevergadering
19 mei 2022

Regels omtrent de oprichting en inrichting van een kiescollege voor de Eerste Kamer voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn alsmede wijziging van de Kieswet ten behoeve van de verkiezing van de leden van het kiescollege voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn en de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer door de leden van dit kiescollege (Wet kiescollege niet-ingezetenen) (TK 36071)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

11 apr 2022
Download Advies VNG-NVVB
11 apr 2022
Download Advies Kiesraad
Alle documenten