Tuin

Wetsvoorstel Goedkeuring van het belastingverdrag tussen Nederland en Cyprus

Het wetsvoorstel verzorgt de goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting met Protocol (Trb. 2021, 80). Het verdrag is op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:05 - 13:06

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 09:30 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 28 juni 2022 om 14:00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 14:16 - 14:17

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:45

Inbreng schriftelijk overleg

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Tijd activiteit: 16:45 - 17:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:10 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 13 juni 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 23 maart 2022

  Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 6 april 2022

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol; Nicosia, 1 juni 2021

  Inbreng schriftelijk overleg

 5. 8 juni 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 6. 14 juni 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 16 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 21 juni 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 9. 28 juni 2022

  Goedkeuringswet belastingverdrag Nederland - Cyprus

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 10. 15 september 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 11. 15 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 6 februari 2023

  Plenaire vergadering: Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80) (36053)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten

Naar boven