Gang

Wetsvoorstel Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet publieke gezondheid (Wpg) om mogelijk te maken dat een coronatoegangsbewijs alleen kan worden gebaseerd op vaccinatie of herstel (2G). Dit geldt alleen voor bepaalde activiteiten in sectoren die expliciet in de wet zijn genoemd (cultuur, evenementen, horeca, niet-essentiële dienstverlening).

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:04 - 15:05

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 17:20 - 17:21

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 17:14 - 17:15

Procedurevergadering

Besluit: Na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke vragen over de brief van de minister van VWS inzake het Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs en een nog in te plannen briefing zal de commissie zich beraden over de inbrengdatum voor een nader verslag.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag wordt vastgesteld op 5 januari 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op vrijdag 26 november 2021 om 10.00 uur. Ter voorbereiding hiervan zal de staf een kort wetgevingsrapport opstellen.  Niet controversieel verklaren.  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht om de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 29 november 2021 om 18.00 aan de Kamer te doen toekomen.  De definitieve besluitvorming over de verdere behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden in een extra procedurevergadering d.d. 30 november 2021, na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag. Uw commissievoorzitter zal bij de regeling van werkzaamheden een vooraankondiging doen voor de behandeling van - en (hoofdelijke) stemming over de wetsvoorstellen in week 48.

Tijd activiteit: 13:15 - 14:45

Wetgevingsproces

 1. 22 november 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 november 2021

  Extra procedurevergadering (fysiek)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op vrijdag 26 november 2021 om 10.00 uur. Ter voorbereiding hiervan zal de staf een kort wetgevingsrapport opstellen.  Niet controversieel verklaren.  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht om de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 29 november 2021 om 18.00 aan de Kamer te doen toekomen.  De definitieve besluitvorming over de verdere behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden in een extra procedurevergadering d.d. 30 november 2021, na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag. Uw commissievoorzitter zal bij de regeling van werkzaamheden een vooraankondiging doen voor de behandeling van - en (hoofdelijke) stemming over de wetsvoorstellen in week 48. 

 3. 23 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 4. 29 november 2021

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35 973)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 december 2021

  Extra procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag wordt vastgesteld op 5 januari 2022 te 14.00 uur. 

 6. 15 december 2021

  Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 17 december 2021

  Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 8. 5 januari 2022

  Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973) (inbrengdatum verplaatst naar 17 januari 2022 14.00 uur)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 9. 17 januari 2022

  Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973) (verplaatst naar 21 januari 2022, 14.00 uur)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 10. 21 januari 2022

  Inbreng nader verslag - Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) (TK 35973) (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 11. 27 januari 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke vragen over de brief van de minister van VWS inzake het Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs en een nog in te plannen briefing zal de commissie zich beraden over de inbrengdatum voor een nader verslag. 

 12. 10 februari 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 13. 17 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 23 februari 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 15. 9 maart 2022

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

 16. 9 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 10 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 17 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten