Wetsvoorstel

Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken

Op 10 juli 2020 is de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) in werking getreden. Daarin is geregeld dat tijdelijk niet langer dwangsommen hoeven worden te betaald als de Minister c.q. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te laat beslist op een asielaanvraag. De Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken voorziet in definitieve afschaffing van de dwangsommen in vreemdelingenzaken. In dit wetsvoorstel wordt opnieuw mogelijk in alle vreemdelingenzaken beroep tegen niet tijdig beslissen in te stellen bij de bestuursrechter. Onder de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND is dit voor asielzaken opgeschort voor een periode van een jaar. In het kader van dit beroep kan de bestuursrechter de minister opdragen binnen een bepaalde termijn te beslissen.

Activiteiten

13 apr 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 12 mei 2022 te 14.00 uur.

14:30 - 15:30

31 mrt 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
22 mrt 2022
Technische briefing

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 (35691 en 35749)

Besluit: Behandeld.

17:00 - 18:00

20 apr 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-30)

15:00 - 15:45

10 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

18:30 - 18:31

Wetgevingsproces

03 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
10 mrt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 apr 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 apr 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

03 mrt 2021
Download Advies RvdR
03 mrt 2021
Download Advies NVvR
03 mrt 2021
Download Advies NOvA
Alle documenten