Wetsvoorstel

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

Met het wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid wordt een procedure in het leven geroepen om staatloosheid vast te laten stellen door een rechter in het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze procedure is toegezegd naar aanleiding van het advies “Geen land te bekennen” van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Hierin concludeerde de ACVZ dat Nederland geen goede procedure heeft om staatloosheid vast te stellen. Dit wetsvoorstel beoogt in deze leemte te voorzien en een zorgvuldige procedure te creëren die voldoet aan de relevante internationale normen (onder meer twee VN verdragen over staatloosheid). De nieuwe procedure sluit grotendeels aan bij de procedure tot vaststelling van het Nederlanderschap op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
D66 24
CDA 14
SP 9
GroenLinks 8
PvdA 8
PvdD 6
ChristenUnie 5
DENK 3
SGP 3
Volt 2
BBB 1
Gündogan 1
Omtzigt 1
Tegen
VVD 34
PVV 17
FVD 5
Groep Van Haga 3
JA21 3
BIJ1 1
Afwezig
Fractie Den Haan 1

Activiteiten

05 apr 2022
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

19:10 - 22:29

25 jan 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:35 - 16:15

20 jan 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor gezamenlijke plenaire behandeling met wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid (35687).

13:00 - 14:30

Debat terugkijken
20 apr 2021
Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (zie Besluit bij 35718-30)

15:00 - 15:45

02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
12 jan 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:15 - 15:45

Wetgevingsproces

21 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
20 apr 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
20 mei 2021

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687 en 35688-(R2151))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 jan 2022

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
25 jan 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2022

Plenaire vergadering: Wet vaststellingsprocedure Staatloosheid (35687) + Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen i.v.m. de vaststelling van staatloosheid (35688-(R2151))

Plenair debat (wetgeving)
25 mei 2022

Plenaire vergadering: Wet vaststellingsprocedure Staatloosheid (35687) + Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen i.v.m. de vaststelling van staatloosheid (35688-(R2151)) (re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
31 mei 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

01 apr 2022
Download Sprekerslijst
Alle documenten