Wetsvoorstel

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Het wetsvoorstel verplicht werkgevers en intermediairs om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie van werknemers. Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten deze werkwijze schriftelijk vastleggen. Bij het extern inhuren van arbeidskrachten moet een werkgever ook nagaan of deze verplichting wordt nageleefd. De Inspectie SZW ziet erop toe dat werkgevers een dergelijke werkwijze hebben. Als die ontbreekt, kan de Inspectie daarvoor een boete opleggen, die vervolgens ook openbaar wordt gemaakt. Het doel is om werkgevers bewuster te maken van arbeidsmarktdiscriminatie. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) worden voor dit wetsvoorstel aangepast.

Activiteiten

In afwachting van een nota van wijziging.
22 mrt 2022
02 feb 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:00 - 15:01

01 feb 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

14 sep 2021
02 feb 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

15:00 - 15:45

26 jan 2021
16 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 januari 2021 te 14.00 uur.

12:00 - 13:00

Debat terugkijken
15 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 14:00

Wetgevingsproces

11 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
15 dec 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2020

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
14 jan 2021

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
26 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
03 feb 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 sep 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
01 feb 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
02 feb 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 mrt 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
22 mrt 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Week 37

Plenaire vergadering: Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

Alle documenten