Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

Het wetsvoorstel wil de transparantie van giften aan politieke partijen op een aantal punten vergroten. Giften van buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EU/EER) aan Nederlandse politieke partijen en hun neveninstellingen worden verboden. Daarnaast wordt de drempel voor openbaarmaking van € 4500 per jaar afgeschaft voor giften uit andere lidstaten van de EU en EER, zodat alle giften uit deze landen openbaar worden. De subsidie aan politieke partijen wordt in het wetsvoorstel verhoogd.

Activiteiten

Week 39
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657)

17 dec 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 21 januari 2021 te 14.00 uur

18:00 - 19:00

08 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

17:15 - 17:30

Wetgevingsproces

02 dec 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
08 dec 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 dec 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
21 jan 2021

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten