Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

Het wetsvoorstel wil de transparantie van giften aan politieke partijen op een aantal punten vergroten. Giften van buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EU/EER) aan Nederlandse politieke partijen en hun neveninstellingen worden verboden. Daarnaast wordt de drempel voor openbaarmaking van € 4500 per jaar afgeschaft voor giften uit andere lidstaten van de EU en EER, zodat alle giften uit deze landen openbaar worden. De subsidie aan politieke partijen wordt in het wetsvoorstel verhoogd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 126
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:10 - 13:11

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:35

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:05 - 15:06

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:55 - 15:00

Plenair debat (wetgeving)

Tijd activiteit: 17:10 - 22:01

Plenair debat (wetgeving)

Tijd activiteit: 16:00 - 22:26

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 17:15 - 17:30

Wetgevingsproces

 1. 8 april 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 8 december 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 17 december 2020

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 21 januari 2021

  Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 6. 1 juli 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 7. 1 juli 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 4 november 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 9. 2 december 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 10. 15 februari 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

 11. 17 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 22 februari 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657) (Antwoord 1e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

 13. 24 februari 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 14. 10 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 17 maart 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 16. 22 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 30 maart 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657) (re- en dupliek)

  Plenair debat (wetgeving)

 18. 31 maart 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

  Procedurevergadering

 19. 31 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 20. 5 april 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 21. 7 april 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 22. 12 april 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 23. 21 april 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 24. 28 juni 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 25. 11 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten