Gang

Wetsvoorstel Wet eerlijker inkomen

Dit initiatiefwetsvoorstel regelt dat het wettelijk minimumloon (WML) eenmalig wordt verhoogd naar 60% van het mediane loon. Dat is (november 2023) 16 euro. Het mediane loon is het midden van alle lonen in Nederland. De bedoeling is dat het minimumloon niet langer alleen wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van de contractloonstijging, maar ook aan de hoogte van het mediane loon. De verhouding tussen het wettelijk minimumloon en het mediane loon wordt gestabiliseerd door de verhouding vast te zetten op ten minste 60% van het mediane loon.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Wetgevingsproces

 1. 18 november 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 december 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 3. 24 oktober 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 4. 19 december 2023

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

Documenten