Gang

Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

Het wetsvoorstel regelt dat de tweede lezing van een wetsvoorstel dat de Grondwet wijzigt, voortaan in een gezamenlijke vergadering van de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld. Nu schrijft de Grondwet in zo’n geval goedkeuring door de Eerste Kamer met twee derde meerderheid voor. Het wetsvoorstel voorkomt volgens de regering dat een beperkte minderheid van de Eerste Kamer een grondwetswijziging verhindert die gesteund wordt door een grote meerderheid van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is immers direct gekozen tijdens verkiezingen, die ook als doel hebben om de invloed van kiezers op die grondwetswijziging mogelijk te maken.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 137
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijzigingsvoorstellen Grondwet n.a.v. eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 09:30 - 13:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie dringt aan op een spoedige plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 19:30 - 20:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 oktober 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:05 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 16 juli 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 3. 3 september 2020

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 oktober 2020 te 14.00 uur. 

 4. 1 oktober 2020

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet (TK 35533)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 29 oktober 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie dringt aan op een spoedige plenaire behandeling. 

 6. 4 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 2 december 2020

  Wijzigingsvoorstellen Grondwet n.a.v. eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 8. 8 december 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten