Gang

Wetsvoorstel Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Dit wetsvoorstel versimpelt en verbetert de mogelijkheden voor het verzamelen van de relevante informatie en bewijsmateriaal in de fase voorafgaand en tijdens de civiele procedure. De rechter kan na de mondelinge behandeling uitspraak doen als alle benodigde informatie over de zaak van partijen zoveel als mogelijk voor de rechter beschikbaar is.
Het wetsvoorstel bevat daartoe de volgende uitgangspunten:
• het zoveel mogelijk door partijen verzamelen van de relevante informatie over hun geschil voordat een procedure bij de rechter wordt aangespannen;
• de mogelijkheid voor de rechter om binnen de grenzen van de rechtsstrijd met partijen de feitelijke grondslag van hun vordering, verzoek of verweer te bespreken;
• er komt één verzoek om een of meer voorlopige bewijsverrichtingen in plaats van afzonderlijke verzoeken per voorlopige bewijsverrichting (een voorlopig getuigenverhoor, een voorlopig deskundigenbericht, een voorlopige plaatsopneming of bezichtiging en een vordering tot inzage voorafgaand aan een procedure);
• het inzagerecht (de regeling van de exhibitieplicht) wordt aangepast en zo veel mogelijk gelijkgetrokken met de overige bewijsverrichtingen. Voor alle verzoeken om een voorlopige bewijsverrichting gaan dezelfde toe- en afwijzingscriteria gelden;
• de mogelijkheid om beslag te leggen op bewijsmateriaal in zaken die niet gaan over intellectuele eigendomsrechten wordt vastgelegd in de wet

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:15 - 13:20

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Beantwoording door bewindspersoon afwachten.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:30

Bekijk via Debat Gemist

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op 24 september 2020.

Tijd activiteit: 15:30 - 17:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 september 2020.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 16:30 - 17:15

Wetgevingsproces

 1. 18 juni 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 2 juli 2020

  Procedures en brieven (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 september 2020. 

 4. 9 september 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op 24 september 2020. 

 5. 10 september 2020

  Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35498) (verplaatst naar 24 oktober 2020)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 24 september 2020

  Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35498)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 20 januari 2021

  Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 8. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1) 

 9. 20 januari 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Beantwoording door bewindspersoon afwachten. 

 10. 29 juni 2022

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 11. 30 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 12. 7 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 14. 13 september 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.  

 15. 12 februari 2024

  Plenaire vergadering: De Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35498)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten