Wetsvoorstel

Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM in verband met COVID-19

Dit wetsvoorstel creëert een grondslag in hoofdstuk 14 van de Telecommunicatiewet om aanbieders van openbare mobiele telecommunicatienetwerken te verplichten informatie te verstrekken aan het Rijksinstituut Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) ter ondersteuning bij de bestrijding van de het coronavirus. Het is voor het RIVM noodzakelijk om drukte en verplaatsingen op bevolkingsniveau te kunnen monitoren. Het gaat nadrukkelijk niet om het volgen maar om het tellen van personen.

Activiteiten

Week 44
Plenair debat

Plenaire vergadering: Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 (35479)

02 jul 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 15:31

30 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, conform het commissiebesluit van 25 juni 2020.  Rondetafelgesprek organiseren voorafgaand aan de plenaire behandeling. Het lid Weverling zal daartoe het gebruikelijke format invullen en indienen.

17:15 - 18:15

03 jun 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 juni 2020 te 12.00 uur.

12:30 - 13:30

02 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid

15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

29 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
02 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jun 2020

Procedurevergadering (via videoconferentie)

Procedurevergadering
11 jun 2020

Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19) (35479)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
25 jun 2020

Behandeling Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 (Kamerstuk 35479)

E-mailprocedure
30 jun 2020

Procedurevergadering (videoverbinding, gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
02 jul 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Week 44

Plenaire vergadering: Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 (35479)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten