Gang

Wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM in verband met COVID-19

Dit wetsvoorstel creëert een grondslag in hoofdstuk 14 van de Telecommunicatiewet om aanbieders van openbare mobiele telecommunicatienetwerken te verplichten informatie te verstrekken aan het Rijksinstituut Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) ter ondersteuning bij de bestrijding van de het coronavirus. Het is voor het RIVM noodzakelijk om drukte en verplaatsingen op bevolkingsniveau te kunnen monitoren. Het gaat nadrukkelijk niet om het volgen maar om het tellen van personen.

Activiteiten

Dit wetsvoorstel is ingetrokken

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:20 - 13:21

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:40

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 15:31

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, conform het commissiebesluit van 25 juni 2020.  Rondetafelgesprek organiseren voorafgaand aan de plenaire behandeling. Het lid Weverling zal daartoe het gebruikelijke format invullen en indienen.

Tijd activiteit: 17:15 - 18:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 juni 2020 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 12:30 - 13:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 29 mei 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie van Veiligheid 

 3. 3 juni 2020

  Procedurevergadering (via videoconferentie)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 juni 2020 te 12.00 uur. 

 4. 11 juni 2020

  Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19) (35479)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 25 juni 2020

  Behandeling Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 (Kamerstuk 35479)

  E-mailprocedure

 6. 30 juni 2020

  Procedurevergadering (videoverbinding, gewijzigd aanvangstijdstip)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, conform het commissiebesluit van 25 juni 2020.  Rondetafelgesprek organiseren voorafgaand aan de plenaire behandeling. Het lid Weverling zal daartoe het gebruikelijke format invullen en indienen. 

 7. 2 juli 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 8 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 27 oktober 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 10. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 11. 2 februari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-1) 

 12. 3 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 10 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 17 mei 2022

  Procedurevergadering EZK

  Procedurevergadering

 15. 19 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 25 mei 2024

  Plenaire vergadering: Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 (35479)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten