Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

In deze 3e incidentele suppletoire begroting worden budgetmutaties voorgesteld die betrekking hebben op de overbruggingsfaciliteit voor Royal IHC, een Garantieregeling voor kredieten tot € 50.000 en de verhoging van het budget voor Caribisch Nederland zodat het netbeheertarief voor elektriciteit in de periode 1 mei tot en met 31 december 2020 naar nul verlaagd kan worden. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten-Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1
Tegen
SP 14
PvdD 4

Activiteiten

26 mei 2020
20 mei 2020
18 mei 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede en derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Besluit: Behandeld.

10:00 - 16:00

18 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg over de tweede en de derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC op 18 mei 2020.

16:30 - 17:30

07 mei 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

22:10 - 22:11

Wetgevingsproces

07 mei 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
07 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mei 2020

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC) (35451)

Inbreng feitelijke vragen
18 mei 2020

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede en derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Wetgevingsoverleg
Meer zien

Documenten

Alle documenten