Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Het wetsvoorstel heeft als doel om het kiesrecht voor de Eerste Kamer ook toe te kennen aan niet-ingezetenen (Nederlanders in het buitenland). Daarvoor wordt een speciaal kiescollege ingesteld. Nederlanders in het buitenland mogen stemmen voor de leden van dit kiescollege. Het kiescollege stemt vervolgens, net als de leden van de Provinciale Staten, mee voor de verkiezing van de Eerste Kamer. Voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bestaat al een dergelijk kiescollege.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 107
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 32
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
DENK 3
50PLUS 3
FVD 2
Van Haga 1
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdD 4
SGP 3
Groep Krol/vKA 2

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet (TK 35417, 35418 en 35419)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:30 - 13:30

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg op 25 mei 2020 van 10.30 tot 13.30 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 13:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 23 april 2020 te 14.00 uur.  De commissie hecht aan plenaire behandeling van dit wetsvoorstel vóór het zomerreces, eventueel in een wetgevingsoverleg tezamen met agendapunten 2 en 4.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Wetgevingsproces

 1. 20 maart 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 26 maart 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 6 april 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 4. 23 april 2020

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (TK 35418)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 14 mei 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

 6. 25 mei 2020

  Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet (TK 35417, 35418 en 35419)

  Wetgevingsoverleg

 7. 2 juni 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven