Wetsvoorstel

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Het wetsvoorstel heeft als doel om het kiesrecht voor de Eerste Kamer ook toe te kennen aan niet-ingezetenen (Nederlanders in het buitenland). Daarvoor wordt een speciaal kiescollege ingesteld. Nederlanders in het buitenland mogen stemmen voor de leden van dit kiescollege. Het kiescollege stemt vervolgens, net als de leden van de Provinciale Staten, mee voor de verkiezing van de Eerste Kamer. Voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bestaat al een dergelijk kiescollege.

Activiteiten

25 mei 2020
Wetgevingsoverleg

Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet (TK 35417, 35418 en 35419)

Besluit: Behandeld.

10:30 - 13:30

Debat terugkijken
14 mei 2020
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg op 25 mei 2020 van 10.30 tot 13.30 uur.

11:30 - 13:00

06 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 23 april 2020 te 14.00 uur.  De commissie hecht aan plenaire behandeling van dit wetsvoorstel vóór het zomerreces, eventueel in een wetgevingsoverleg tezamen met agendapunten 2 en 4.

11:00 - 12:00

26 mrt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

10:15 - 10:16

Wetgevingsproces

20 mrt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
26 mrt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 apr 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
23 apr 2020

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (TK 35418)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

23 mrt 2020
Download Advies Kiesraad
Alle documenten