Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handha

Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming. De wijziging geeft uitvoering aan de Europese verordening samenwerking consumentenbescherming. Deze verordening versterkt de samenwerking tussen nationale autoriteiten op het gebied van de bescherming van consumentenrechten, consumentenbelangen en handhaving van (Europees) consumentenrecht. Met deze verordening krijgen de betrokken instanties extra bevoegdheden om te handhaven. Ook voorziet de verordening in een coördinerende rol voor de Europese Commissie bij bepaalde grensoverschrijdende inbreuken op het Europees consumentenrecht.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
FVD 2

Activiteiten

21 jan 2020
15 jan 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (35251)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

21:20 - 22:11

27 nov 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:10

26 nov 2019
11 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 10 oktober 2019 te 12:00 uur.

10:15 - 11:15

03 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

15:00 - 16:15

Wetgevingsproces

04 jul 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
03 sep 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
10 okt 2019

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (TK 35251)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
26 nov 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
27 nov 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 jan 2020

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (35251)

Plenair debat
21 jan 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

08 jul 2019
Download Advies Boekx
08 jul 2019
Download Advies AFM
08 jul 2019
Download Advies ACM
08 jul 2019
Download Advies SIDN
14 jan 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten