Wetsvoorstel

Screening ambtenaren van politie en politie-externen

Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen. Het huidige screeningsbeleid van ambtenaren van politie en politie-externen is aan herziening toe. Iedere persoon die ambtenaar van politie wil worden ondergaat bij aanstelling een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek. Voor het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de ambtenaar van politie zijn echter meer gegevens nodig. Daarnaast wordt door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen meer deskundigheid van de politie verwacht. Het wetsvoorstel intensiveert het betrouwbaarheidsonderzoek van ambtenaren van politie en politie-externen. Doel is het versterken van de integriteit van de politie.

Activiteiten

26 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:30 - 16:00

10 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 april 2019.

14:30 - 16:00

Wetgevingsproces

21 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
26 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 apr 2019

Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen (35170)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)