Wetsvoorstel

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

Dit wetsvoorstel voorziet in een nieuw hoofdstuk 14a in de Telecommunicatiewet. Het hoofdstuk regelt dat voorkomen wordt dat een ongewenste partij zodanige zeggenschap verwerft in de communicatie-infrastructuur of dienstverlening dat hier misbruik van gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door de Nederlandse regering onder druk te zetten door te dreigen met uitval met maatschappelijk ontwrichtende effecten of de zeggenschap misbruikt om op grote schaal de vertrouwelijkheid van de communicatie te schenden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Groep Krol/vKA 2
Van Haga 1

Activiteiten

07 mei 2020
22 apr 2020
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

23:27 - 23:50

Debat terugkijken
20 apr 2020
Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (Kamerstuk 35153)

Besluit: Behandeld.

10:00 - 13:00

Debat terugkijken
06 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Dit agendapunt wordt in een e-mailprocedure aan de commissie ter besluitvorming voorgelegd.

13:30 - 14:30

04 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

22 jan 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:55 - 14:00

21 jan 2020
23 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 23 mei 2019 om 12.00 uur.

16:30 - 17:30

12 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Het lid Weverling zal een voorstel doen voor een rondetafelgesprek, waarna de inbrengdatum voor het verslag zal worden vastgesteld.

16:30 - 17:30

07 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:20 - 14:30

Wetgevingsproces

04 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
07 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
13 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
16 mei 2019

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (TK 35153)

Rondetafelgesprek
23 mei 2019

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
21 jan 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 jan 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 feb 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 apr 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
07 apr 2020

Behandeling van wetvoorstel Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (35153)

E-mailprocedure
15 apr 2020

Wetgingsoverleg over het wetsvoorstel Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Kamerstuk 35153) op maandag 20 april van 10.00 tot uiterlijk 13.00 uur

E-mailprocedure
20 apr 2020

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (Kamerstuk 35153)

Wetgevingsoverleg
22 apr 2020

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (35153), de Wet Defensiematerieelbegrotingsfonds (35 380), de Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezetonderwijs (35 357) en de Wet Sterk beroepsonderwijs (35 336)

Stemmingen
07 mei 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 mei 2020

Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij de notaoverleggen Cultuur en corona, Onderwijs en corona, Mogelijke steunmaatregelen Air France – KLM, het debat over de bestrijding van de coronacrisis en bij het notaoverleg over de Europese top d.d. 6 mei 2020)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

11 dec 2019
Download Kansspelen
Alle documenten