Wetsvoorstel

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

Dit wetsvoorstel voorziet in een nieuw hoofdstuk 14a in de Telecommunicatiewet. Het hoofdstuk regelt dat voorkomen wordt dat een ongewenste partij zodanige zeggenschap verwerft in de communicatie-infrastructuur of dienstverlening dat hier misbruik van gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door de Nederlandse regering onder druk te zetten door te dreigen met uitval met maatschappelijk ontwrichtende effecten of de zeggenschap misbruikt om op grote schaal de vertrouwelijkheid van de communicatie te schenden.

Activiteiten

Week 20
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (35153)

06 apr 2020
Procedurevergadering

Besluit: Dit agendapunt wordt in een e-mailprocedure aan de commissie ter besluitvorming voorgelegd.

13:30 - 14:30

04 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

22 jan 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:55 - 14:00

21 jan 2020
23 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 23 mei 2019 om 12.00 uur.

16:30 - 17:30

12 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Het lid Weverling zal een voorstel doen voor een rondetafelgesprek, waarna de inbrengdatum voor het verslag zal worden vastgesteld.

16:30 - 17:30

07 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:20 - 14:30

Wetgevingsproces

04 mrt 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
07 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
13 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 apr 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
16 mei 2019

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (TK 35153)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
23 mei 2019

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
21 jan 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
22 jan 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 feb 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 apr 2020

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
07 apr 2020

Behandeling van wetvoorstel Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (35153)

E-mailprocedure
11 mei 2020

Plenaire vergadering: Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (35153)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

11 dec 2019
Download Kansspelen
Alle documenten