Wetsvoorstel

Machtigingswet oprichting Invest-NL

Invest-NL is een beoogd financierings- en ontwikkelingsinstelling met als doel bij te dragen aan de financiering en realisatie van maatschappelijke transitieopgaven door ondernemingen. Dit wetsvoorstel omvat een machtiging voor de Minister van Financiën om Invest-NL N.V. op te richten en deel te nemen aan de vaststelling van het kapitaal. Dit wetsvoorstel regelt ook de doelstellingen en taken van Invest-NL. Tot deze taken behoren de verstrekking van financiering aan ondernemingen, de ontplooiing van ontwikkelactiviteiten, de uitvoering van subsidieregelingen voor rekening en risico van het Rijk en het aangaan van samenwerking met nationale en internationale promotionele instellingen.

Activiteiten

22 jan 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

15:40 - 16:00

06 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag reeds vastgesteld op 14 februari 2014.

11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

16 jan 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
22 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
14 feb 2019

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) (TK 35123)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten