Wetsvoorstel

Wet straffen en beschermen

Daders van zware misdrijven komen voortaan niet meer vanzelfsprekend na tweederde van hun gevangenisstraf vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) gaat bovendien maximaal twee jaar voor het einde van de straf in. Het Openbaar Ministerie zal daarbij per geval de afweging maken of een gedetineerde eerder vrij kan komen. Dit gebeurt op basis van het gedrag van de gedetineerde, slachtofferbelangen en het gevaar voor de maatschappij. Dat is de essentie van dit wetsvoorstel. De maatregel voortvloeit uit het regeerakkoord.

Activiteiten

17 jan 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

13:45 - 14:00

24 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 februari 2019.

10:00 - 11:30

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

15 jan 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
17 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jan 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 feb 2019

Wet straffen en beschermen (35122)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten