Wetsvoorstel

Wet straffen en beschermen

Daders van zware misdrijven komen voortaan niet meer vanzelfsprekend na tweederde van hun gevangenisstraf vrij. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) gaat bovendien maximaal twee jaar voor het einde van de straf in. Het Openbaar Ministerie zal daarbij per geval de afweging maken of een gedetineerde eerder vrij kan komen. Dit gebeurt op basis van het gedrag van de gedetineerde, slachtofferbelangen en het gevaar voor de maatschappij. Dat is de essentie van dit wetsvoorstel. De maatregel voortvloeit uit het regeerakkoord.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
PvdD 5

Activiteiten

17 jan 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

13:45 - 14:00

24 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 21 februari 2019.

10:00 - 11:30

22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering op 5 juni 2019.

14:30 - 16:00

05 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 14:00

20 jun 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet straffen en beschermen (35122)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

11:45 - 17:30

Debat terugkijken
25 jun 2019

Wetgevingsproces

15 jan 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
17 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jan 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 feb 2019

Wet straffen en beschermen (35122)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
22 mei 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 jun 2019

Plenaire vergadering: Wet straffen en beschermen (35122)

Plenair debat
25 jun 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

16 jan 2019
Download Advies Politie
16 jan 2019
Download Advies CJIB
16 jan 2019
Download Advies VNG
16 jan 2019
Download Advies RSJ
16 jan 2019
Download Advies OM
16 jan 2019
Download Advies NOvA
14 jun 2019
Download Sprekerslijst
25 jun 2019
Download eindtekst 35122
Alle documenten