Wetsvoorstel

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

De Wet open overheid (hierna: Woo) wil een transparante en actief openbaar makende overheid. Dat doel blijft ongewijzigd. Het bleek echter dat er zorgen bij overheden bestonden over de interpretatie, uitvoerbaarheid en kosten van het wetsvoorstel. De initiatiefnemers zijn van oordeel dat de door hen gewenste (cultuur)verandering niet zal worden bereikt als overheden zelf twijfels hebben over deze aspecten van de wet. Met deze wijzigingswet worden daarom onduidelijkheden in de Woo verhelderd, wordt een aantal inhoudelijke wijzigingen voorgesteld en wordt een aantal technische verbeteringen geformuleerd. Het doel van de Woo blijft ongewijzigd. Het is en blijft belangrijk dat er een cultuurverandering ten aanzien van de omgang met informatie plaatsvindt bij de overheid. Wel wordt de wet nu verduidelijkt en de uitvoerbaarheid verbeterd. Hiermee is steun voor het gewijzigde wetsvoorstel gevonden bij zowel de Rijksoverheid als bij de decentrale overheden.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
PVV 20
Vergissing
PVV

Activiteiten

26 jan 2021
20 jan 2021
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:15 - 15:45

Debat terugkijken
14 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel is reeds plenair behandeld en zal op een nader te bepalen datum in stemming worden gebracht

11:30 - 12:30

12 jan 2021
Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

15:45 - 18:43

30 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:10 - 15:11

02 jul 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 20 augustus 2020 te 14:00 uur.

16:00 - 17:00

02 jul 2020
30 jun 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

16:00 - 16:20

20 jun 2019
17 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemers zal zijn ontvangen.

10:00 - 11:00

15 jan 2019

Wetgevingsproces

02 jan 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
15 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 jan 2019

Procedurevergadering commsisie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
20 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 nov 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
30 jun 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
20 aug 2020

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (TK 35112)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 sep 2020

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
30 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 okt 2020

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
12 jan 2021

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (35112) (voortzetting)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
14 jan 2021

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
20 jan 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de onderwerpen op de stemmingslijst van dinsdag)

Stemmingen
26 jan 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
26 jan 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

22 okt 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten