Wetsvoorstel

Invoering van de Wzd-functionaris

Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris. Voorgesteld wordt om de functie van Wzd-arts niet uitsluitend door artsen te laten vervullen, maar om aan zorgaanbieders de keuze te laten deze functie te beleggen bij een gezondheidszorgpsycholoog of een orthopedagoog-generalist.

Activiteiten

27 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16:00 - 16:15

05 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 januari 2019 te 14.00 uur

10:15 - 11:30

14 mei 2019
22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

Wetgevingsproces

22 nov 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
27 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 dec 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
16 jan 2019

Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris - 35087

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten