Wetsvoorstel

Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

In dit initiatiefwetsvoorstel stellen de leden Wilders en De Graaf (beiden PVV) dat de bedreiging die de islam vormt voor de Nederlandse rechtsstaat een effectief verbod op islamitische uitingen rechtvaardigt. Op die manier kan de Nederlandse democratische rechtsstaat worden beschermd. Het voorstel is noodzakelijk en van essentieel belang om het islamitische gevaar dat Nederland bedreigt te neutraliseren. Het is de plicht van de Nederlandse overheid om de rechtsstaat, de democratie, de vrijheden en veiligheid te beschermen tegen een vijandige politieke veroveringsideologie, die historisch en mondiaal bewezen heeft slechts één doel te hebben: het islamiseren van de wereld en het onderwerpen van alle volkeren.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
16 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 juni 2019 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

14 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:30 - 16:30

27 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zal zijn ontvangen.

12:00 - 13:00

Wetgevingsproces

21 sep 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
27 sep 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
14 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 mei 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 jun 2019

Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen (35039)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering
Meer zien