Gang

Wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet

Met de aanvaarding van de Omgevingswet door de Tweede en Eerste Kamer is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw stelsel van omgevingswetgeving. Ook de publicatie van de vier algemene maatregelen van bestuur onder deze wet brengt de invoering van een nieuw stelsel van omgevingsrecht dichter bij. Het stelsel van de omgevingswetgeving is echter niet compleet zonder de Invoeringswet Omgevingswet vormt. Het wetsvoorstel voor de Invoe-ringswet heeft twee doelen. Ten eerste het aanvullen van de Omgevingswet op zaken die bij het opstellen daarvan nog niet ingevuld konden worden of wijzigingen die bij nader inzien nodig zijn om tot een beter stelsel te komen. Ten tweede het regelen van een evenwichtige overgang van de nu geldende wetgeving naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 116
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 16:15 - 23:05

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling en staat in het lange termijnschema gepland voor week 7.  De commissie besluit om een technische briefing met ambtenaren van het ministerie van BZK te organiseren en in te plannen voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel (TK 34986).

Tijd activiteit: 09:30 - 10:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 11 oktober 2018 te 14:00 uur.   De commissie besluit deze zaak opnieuw te agenderen in de volgende procedurevergadering en dan nader te besluiten na ontvangst van een stafnotitie over eventuele aanvullende stappen in het behandeltraject.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 14:00 - 14:15

Wetgevingsproces

 1. 29 juni 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 4 juli 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  

 3. 5 juli 2018

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 11 oktober 2018 te 14:00 uur.   De commissie besluit deze zaak opnieuw te agenderen in de volgende procedurevergadering en dan nader te besluiten na ontvangst van een stafnotitie over eventuele aanvullende stappen in het behandeltraject. 

 4. 13 september 2018

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 5. 2 oktober 2018

  Technische briefing inzake de Invoeringswet Omgevingswet (34986) door ambtenaren van het ministerie van BZK

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 6. 11 oktober 2018

  Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) (TK 34986)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 30 oktober 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 1 november 2018

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 9. 20 december 2018

  Procedurevergadering Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 10. 15 januari 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 31 januari 2019

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling en staat in het lange termijnschema gepland voor week 7.  De commissie besluit om een technische briefing met ambtenaren van het ministerie van BZK te organiseren en in te plannen voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel (TK 34986). 

 12. 6 februari 2019

  Technische briefing inzake de Omgevingswet (34986)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 13. 19 februari 2019

  Plenaire vergadering: Invoeringswet Omgevingswet (34986)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 14. 5 maart 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 15. 7 maart 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de Invoeringswet Omgevingswet, de incidentele suppletoire begroting Air France-KLM (35 148) en over moties ingediend bij het debat over de aankoop van aandelen Air France-KLM))

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten