Wetsvoorstel

Invoeringswet Omgevingswet

Met de aanvaarding van de Omgevingswet door de Tweede en Eerste Kamer is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw stelsel van omgevingswetgeving. Ook de publicatie van de vier algemene maatregelen van bestuur onder deze wet brengt de invoering van een nieuw stelsel van omgevingsrecht dichter bij. Het stelsel van de omgevingswetgeving is echter niet compleet zonder de Invoeringswet Omgevingswet vormt. Het wetsvoorstel voor de Invoe-ringswet heeft twee doelen. Ten eerste het aanvullen van de Omgevingswet op zaken die bij het opstellen daarvan nog niet ingevuld konden worden of wijzigingen die bij nader inzien nodig zijn om tot een beter stelsel te komen. Ten tweede het regelen van een evenwichtige overgang van de nu geldende wetgeving naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet.

Activiteiten

04 jul 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:00 - 14:15

05 jul 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 11 oktober 2018 te 14:00 uur.   De commissie besluit deze zaak opnieuw te agenderen in de volgende procedurevergadering en dan nader te besluiten na ontvangst van een stafnotitie over eventuele aanvullende stappen in het behandeltraject.

11:00 - 12:00

13 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

11:30 - 12:30

02 okt 2018
Technische briefing

Technische briefing inzake de Invoeringswet Omgevingswet (34986) door ambtenaren van het ministerie van BZK

Besluit: Behandeld.

18:00 - 19:00

30 okt 2018
In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

29 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 jul 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jul 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
13 sep 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
02 okt 2018

Technische briefing inzake de Invoeringswet Omgevingswet (34986) door ambtenaren van het ministerie van BZK

Technische briefing
11 okt 2018

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) (TK 34986)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
30 okt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
01 nov 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

16 okt 2018
Verslag (34986-5)
Alle documenten