Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ivm een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)

Het wetsvoorstel voorziet in een grondslag in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), op basis waarvan bij algemene maatregel van bestuur (amvb) een verlaagd wettelijk collegegeld kan worden vastgesteld. Daarbij kan zowel wat betreft hoogte als wat betreft doelgroep onderscheid worden gemaakt naar opleiding, leerjaar, inrichting van de opleiding en instroomcohort. Het voornemen is om het collegegeld voor nieuwe studenten in het eerste jaar te halveren en het collegegeld voor studenten die kiezen voor een lerarenopleiding ook in het tweede jaar te halveren.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

20 mrt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:00 - 15:15

22 mrt 2018
Technische briefing

Ambtelijke technische briefing over het wetsvoorstel Verlaagd wettelijk collegegeld

Besluit: Behandeld.

15:00 - 16:00

29 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 april a.s. te 10.00 uur (hierover is eerder gecommuniceerd).

10:15 - 11:15

12 apr 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (behandeling en stemmingen voor het meireces).

10:15 - 11:15

12 apr 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:30 - 15:00

24 apr 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet verlaagd wettelijk collegegeld (34 911)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

16:15 - 20:26

Wetgevingsproces

16 mrt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
20 mrt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mrt 2018

Ambtelijke technische briefing over het wetsvoorstel Verlaagd wettelijk collegegeld

Technische briefing
29 mrt 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 apr 2018

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12 apr 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 apr 2018

Plenaire vergadering: Wet verlaagd wettelijk collegegeld (34 911)

Plenair debat
26 apr 2018

Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over de Wet verlaagd wettelijk collegegeld (34 911), de motie ingediend bij het VAO NAVO, moties ingediend bij het debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon en over moties ingediend bij het VSO Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten