Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel verbod onverdoofd ritueel slachten

Regeling voor een wettelijke plicht om dieren voorafgaand aan de slacht te bedwelmen. Daarmee komt een einde aan de uitzonderingspositie van de joodse en islamitische onverdoofde rituele slacht. De onverdoofde slachtpraktijk krijgt 5 jaar de tijd om zich aan te passen. Verder regelt het voorstel dat slachterijen gedurende de 5-jarige overgangstermijn de best beschikbare technieken gebruiken om aan de wettelijke bepalingen te voldoen dat dieren vrij moeten blijven van onnodige pijn, angst en fysiek en fysiologisch ongerief.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:35 - 13:36

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 12:45 - 13:45

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: Inbreng geleverd.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: De minister van LNV verzoeken om de beantwoording op de commissievragen over de uitvoeringspraktijk van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten uiterlijk vrijdag 29 november 2019 aan de Kamer te sturen.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 december 2019 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Procedurevergadering

Besluit: In afwachting van de beantwoording van de vragen aan de minister van LNV over de uitvoeringspraktijk van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten, wordt de inbrengdatum voor het verslag verplaatst van 10 oktober 2019 naar 18 november 2019.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 10 oktober 2019, 14.00 uur.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Een rondetafelgesprek organiseren (bij voorkeur voor het zomerreces) over het voorstel van wet van het lid Thieme. De leden Geurts (CDA), Dik-Faber (ChristenUnie) en Ouwehand (PvdD) vormen een voorbereidingsgroep die hiervoor een voorstel uitwerkt en dat voorstel zal worden besproken op de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 11:15 - 12:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd activiteit: 15:45 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 16 maart 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 28 maart 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 3. 21 mei 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

 4. 22 mei 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Een rondetafelgesprek organiseren (bij voorkeur voor het zomerreces) over het voorstel van wet van het lid Thieme. De leden Geurts (CDA), Dik-Faber (ChristenUnie) en Ouwehand (PvdD) vormen een voorbereidingsgroep die hiervoor een voorstel uitwerkt en dat voorstel zal worden besproken op de volgende procedurevergadering. 

 5. 20 juni 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 10 oktober 2019, 14.00 uur. 

 6. 25 september 2019

  Algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 7. 2 oktober 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: In afwachting van de beantwoording van de vragen aan de minister van LNV over de uitvoeringspraktijk van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten, wordt de inbrengdatum voor het verslag verplaatst van 10 oktober 2019 naar 18 november 2019.  

 8. 20 november 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: De minister van LNV verzoeken om de beantwoording op de commissievragen over de uitvoeringspraktijk van het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten uiterlijk vrijdag 29 november 2019 aan de Kamer te sturen.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 december 2019 om 14.00 uur. 

 9. 10 december 2019

  Voorstel van wet van het lid Ouwehand tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 10. 27 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 11. 29 september 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

Documenten