Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel verbod onverdoofd ritueel slachten

Regeling voor een wettelijke plicht om dieren voorafgaand aan de slacht te bedwelmen. Daarmee komt een einde aan de uitzonderingspositie van de joodse en islamitische onverdoofde rituele slacht. De onverdoofde slachtpraktijk krijgt 5 jaar de tijd om zich aan te passen. Verder regelt het voorstel dat slachterijen gedurende de 5-jarige overgangstermijn de best beschikbare technieken gebruiken om aan de wettelijke bepalingen te voldoen dat dieren vrij moeten blijven van onnodige pijn, angst en fysiek en fysiologisch ongerief.

Activiteiten

21 mei 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

15:45 - 16:00

22 mei 2019
Procedurevergadering

Besluit: Een rondetafelgesprek organiseren (bij voorkeur voor het zomerreces) over het voorstel van wet van het lid Thieme. De leden Geurts (CDA), Dik-Faber (ChristenUnie) en Ouwehand (PvdD) vormen een voorbereidingsgroep die hiervoor een voorstel uitwerkt en dat voorstel zal worden besproken op de volgende procedurevergadering.

11:15 - 12:15

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).