Wetsvoorstel

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel voorziet in de invoering van een tegenstrijdig belang-regeling bij stichtingen en verenigingen, inhoudende dat bestuurders van een stichting of verenigingen niet mogen deelnemen aan de besluitvorming als zij daarbij een tegenstrijdig belang hebben. Dat voorkomt dat bestuurders hun persoonlijk belang laten prevaleren boven het belang van de stichting of vereniging. Voorts wordt voorzien in een uniformering van de regels omtrent aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders die hun taak onbehoorlijk vervullen alsmede in regels die het ontslag van bestuurders en toezichthouders bij stichtingen eenvoudiger maakt wanneer zij het belang van de stichting ernstig schaden

Activiteiten

14 jun 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 23:59

22 jun 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 8 september 2016.

14:30 - 16:00

21 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 13 december 2018.

14:30 - 16:00

13 dec 2018
20 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

14:30 - 16:00

21 feb 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:05 - 13:15

22 mei 2019
Week 47
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (34491)

Wetgevingsproces

08 jun 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
14 jun 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 jun 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
08 sep 2016

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (34491)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
21 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 dec 2018

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (34491) (nader verslag)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 feb 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
21 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jun 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 nov 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) (34491)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten