Wetsvoorstel

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

...

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 35
SP 15
CDA 13
PVV 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Monasch 1
Van Vliet 1
Tegen
D66 12
GroenLinks 4
Groep Kuzu/Öztürk 2

Activiteiten

01 dec 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

15:35 - 23:59

10 dec 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 21 januari 2016 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

23 mrt 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

12:45 - 23:59

23 nov 2016
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34 349)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

14:45 - 23:59

05 dec 2018
03 apr 2019
21 mei 2019

Wetgevingsproces

27 nov 2015
Het wetsvoorstel is ingediend
01 dec 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 dec 2015

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
21 jan 2016

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (TK 34349)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
17 mrt 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
23 mrt 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 nov 2016

Plenaire vergadering: Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34 349)

Plenair debat
29 nov 2016

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
05 dec 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 dec 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
19 dec 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 apr 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 apr 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
21 mei 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
27 jun 2019

(lokale) Democratie/ Demonstratie/ Nieuw Beleidskader Gemeentelijke herindeling

Algemeen overleg
Meer zien

Documenten

Alle documenten