Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Elissen en Helder Modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Naar het oordeel van initiatiefnemers is de huidige staatsrechtelijke positie met bijbehorende bevoegdheden van de Koning te sterk geënt op de rol die deze in het verre verleden had. Dit wetsvoorstel, ter wijziging van de Grondwet, en de twee daarmee gepaard gaande voorstellen (Kamerstuk 32865 en Kamerstuk 32866) voorzien derhalve in een modernisering van de rol van de Koning in ons staatsbestel. Daarbij wordt beoogd de Koning een representatieve en ceremoniële rol als staatshoofd toe te kennen.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

06 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

11:30 - 12:30

31 mei 2012
25 okt 2011
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

15:00 - 23:59

08 sep 2011
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de initiatiefnemers zal zijn ontvangen.

10:30 - 11:30

Wetgevingsproces

31 aug 2011
Het wetsvoorstel is ingediend
08 sep 2011

Procedurevergadering

Procedurevergadering
25 okt 2011

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 mei 2012

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (Groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Meer zien