Gang

Wetsvoorstel Voorstel van wet van het lid Biskop houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 145
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 31 Voor
PvdA 30 Voor
PVV 23 Voor
CDA 21 Voor
SP 15 Voor
D66 10 Voor
GroenLinks 10 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 2 Voor
SGP 2 Voor
Brinkman 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat

Tijd activiteit: 14:30 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat

Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling

Tijd activiteit: 09:45 - 10:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting van nota n.a.v. verslag.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 februari 2010 om 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden,gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Tijd activiteit: 14:50

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het verschijnen van het advies van de Raad van State en het nader rapport (cf. art. 115 Reglement van Orde).

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Wetgevingsproces

 1. 7 juli 2009

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 september 2009

  Procedurevergadering OCW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot het verschijnen van het advies van de Raad van State en het nader rapport (cf. art. 115 Reglement van Orde). 

 3. 7 oktober 2009

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden,gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden 

 4. 14 januari 2010

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 5. 21 januari 2010

  Procedurevergadering OCW

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 februari 2010 om 10.00 uur. 

 6. 11 februari 2010

  Voorstel van wet van het lid Jan Jacob van Dijk houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd 

 7. 4 maart 2010

  Extra procedurevergadering commissie OCW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden in afwachting van nota n.a.v. verslag. 

 8. 25 maart 2010

  Procedurevergadering commissie OCW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling 

 9. 31 maart 2010

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat 

 10. 15 april 2010

  Plenaire vergadering: Initiatief Jan Jacob van Dijk; wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (32 007) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld 

 11. 22 april 2010

  Plenaire vergadering: Initiatief Jan Jacob van Dijk; wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (32 007) (antw 1e termijn)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld 

 12. 22 juni 2010

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 24 juni 2010

  Procedurevergadering commissie OCW

  Procedurevergadering

 14. 16 september 2010

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 17 november 2011

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 16. 17 april 2012

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 7 juni 2012

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat 

 18. 12 juni 2012

  Plenaire vergadering: Initiatief-Biskop; Wijziging Wet op het onderwijstoezicht inzake de aanscherping van het toezicht bij nieuw bekostigde scholen (32 007) re- en dupliek

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld  Agenderen voor stemmingen 

 19. 19 juni 2012

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen 

Documenten