Verslag van een algemeen overleg
Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 oktober 2013, over Referentieniveaus taal en rekenen

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

30-12-2013
31332-25Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2013, over referentieniveaus taal en rekenen (tweede termijn)

26-09-2013
31332-21Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2013