Toezeggingen : Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

De minister zegt toe de Kamer in het volgende verslag Raad Algemene Zaken een appreciatie te geven van de motie-Dassen (36410-V-74) over het in Europees verband pleiten voor de ontwikkeling van een wholesale-variant van de digitale euro.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)
  • Toegezegd aan Dassen, L.A.J.M. (Volt)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A01120
Datum: 14 feb 2024
Soort activiteit: Plenair debat (wetgeving)
Onderwerp(en): Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest
Commissie (voortouw): Tweede Kamer