Toezeggingen : Toezegging bij Pakket Belastingplan 2024

De staatssecretaris zegt toe om samen met de minister voor Klimaat en Energie vóór het plenaire debat morgen een brief te sturen waarin een aantal onderwerpen aan de orde komt, onder andere: - het handelingsperspectief van de glastuinbouwsector met betrekking tot de afschaffing van het verlaagde tarief in de energiebelasting; - het alternatief om dit uit te stellen tot 2035, eventueel in combinatie met een CO2-heffing; - het effect hiervan op de beoogde CO2-reductie; - het verschil van het effect van de voorgestelde maatregelen tussen kleine en grote bedrijven (de degressie); - de mogelijkheid voor kleine bedrijven om eventueel connecties tussen corporatieachtige inkoopcombinaties voor de energiebelasting te voeren en het verschil met consumenten; - de verschillen tussen de afspraken in het regeerakkoord en de huidige afspraken (met name met betrekking tot het verschil in bedrag); - de voor- en nadelen van het verlagen van het tarief van de eerste schijf van gas, voor de eerste 1.000 kuub, inclusief de variant voor een forse verlaging van de eerste schijf van gas plus een verlaging van het tarief voor elektriciteit. De brief van staatssecretaris gaat ook over de ontwikkelingen in onder andere België als het gaat over verduurzaming van de glastuinbouwsector en het eventuele weglekeffect. Ook de niet beantwoorde vragen en de antwoorden ten aanzien van het wetsvoorstel Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit komen terug in de brief. Tevens zal de staatssecretaris ingaan op de businesscase van geothermie als er een switch wordt gemaakt van gas naar CO2. Daarnaast komt de staatssecretaris in de brief terug op de vraag of de werkkostenregeling (WKR) gericht ingezet kan worden voor een specifieke sector, door per sector te variëren in de vrije ruimte. Ook zegt de staatssecretaris toe om te kijken of het mogelijk is om de uurvergoeding voor vrijwilligers, met name die tussen 18 en 21 jaar, te verhogen.

  • Toegezegd door Rij, M.L.A. van (Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01808
Datum: 23 okt 2023
Soort activiteit: Wetgevingsoverleg
Onderwerp(en): Pakket Belastingplan 2024
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën