Toezeggingen : Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK)

De minister zal de Kamer via de geannoteerde agenda en verslagen van de Raad op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom de tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader. Bij nieuwe ontwikkelingen zal de minister de Kamer tussentijds per brief informeren.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05379
Datum: 14 sep 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK)
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Europese Zaken