Toezeggingen : Toezegging bij Personen- en familierecht

De minister zal de kamer in het tweede kwartaal informeren over de resultaten van de inventarisatie naar de implementatie van de geslachtsregistratie X.

  • Toegezegd door Weerwind, F.M. (Minister voor Rechtsbescherming)
  • Toegezegd aan Ginneken, L.M. van (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A01094
Datum: 22 mrt 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Personen- en familierecht
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid