Toezeggingen : Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie

De minister zegt toe dat hij terugkomt op de snelheid van ambtsberichten en met name het specifieke ambtsbericht inzake de huidige situatie in Iran.

  • Toegezegd door Adema, P. (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A10191
Datum: 1 feb 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Algemene Zaken d.d. 6 februari 2023 / Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Europese Zaken