Toezeggingen : Toezegging bij Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”

De minister zegt toe aan het lid Heinen (VVD) om in haar brief met verbetervoorstellen nader in te gaan op de bescherming van consumenten in gevallen waarin buitenlandse financiële dienstverleners die niet zijn aangesloten bij het Kifid zich op Nederlandse consumenten richten.

  • Toegezegd door Kaag, S.A.M. (Minister, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Heinen, E. (VVD)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A05113
Datum: 26 sep 2022
Soort activiteit: Notaoverleg
Onderwerp(en): Initiatiefnota van het lid Alkaya (SP) Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening”
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Financiën

Relaties