Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (20)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 16/04/2024

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Moties ingediend bij de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. 36387-25  Motie van de leden Erkens en Grinwis één loket waar huishoudens terechtkunnen voor informatie over verduurzaming en de financiering daarvan   36387-30  Motie van het lid Postma...

2024P06516

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Acute Zorg

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Acute Zorg. 29247-441  Motie van de leden Van Nispen en Dijk over een stop instellen op het sluiten van essentiële onderdelen van ziekenhuizen tot een nieuw kabinet hierover heeft beslist  ...

2024P06520

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

Aangehouden motie ingediend bij het debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen. --1  Gewijzigde motie van de leden Sneller en Zeedijk over met universiteiten en bedrijfsleven een voorstel uitwerken voor een rentmeestervennootschapsbedrijfsmodel (t.v.v. 29023-472)...

2024P06654

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen (36243)

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en...

2024P06518

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulair bouwen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulair bouwen. 31209-254  Motie van het lid Kostic over de aanbeveling uitvoeren dat natuurinclusief inrichten, bouwen en renoveren moet bijdragen aan de minimumvereisten voor een gebiedsspecifieke Basiskwaliteit Natuur   31209-257  Motie...

2024P06514

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) (36387)

Wijziging van de Omgevingswet, de Gaswet en de Warmtewet in verband met gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving (Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie) (36387). 36387-17  Amendement van het lid Postma 36387-17 over compensatie aan...

2024P06515

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken

Aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken. 25087-331  Motie van de leden Dijk en Maatoug over in EU-verband een kopgroep vormen voor het invoeren van een EU-exitbelasting voor high-net-worth individuals...

2024P06508

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten

Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten. 36243-17  Motie van het lid Van Vroonhoven over...

2024P06519

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de Teams Openbare Orde en Inlichtingen (TOOI)

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de Teams Openbare Orde en Inlichtingen (TOOI). 29628-1215  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens inzake de Teams Openbare Orde...

2024P06511

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad. 21501-07-2013  Motie van de leden Van Hijum en Heinen over zich blijven inzetten voor een stevige positie van onafhankelijke nationale begrotingsautoriteiten en een onafhankelijke beoordeling van naleving van de...

2024P06509

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Externe veiligheid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Externe veiligheid. 28089-296  Motie van het lid Kostic over onafhankelijk onderzoek naar de vervuiling van de bodem onder het Tata Steel-terrein en het effect daarvan op de gezondheid en leefomgeving van...

2024P06512

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Strategische keuzes bereikbaarheid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Strategische keuzes bereikbaarheid. 36410-A-56  Motie van de leden Olger van Dijk en Vedder over de aanbevelingen van het PBL over grensoverschrijdende effecten integraal overnemen in de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen  ...

2024P06513

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Kansspelen

Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Kansspelen. 24557-225  Motie van het lid Vondeling over geen kansspelopbrengsten laten gaan naar organisaties die terrorisme verheerlijken of hun geld gebruiken om zich te mengen in het overheidsbeleid   24557-230  Motie...

2024P06521

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht. 33836-96  Motie van het lid Kostic c.s. over het op korte termijn beantwoorden van de vragen en het adresseren van de zorgen omtrent de wijziging van de Transgenderwet...

2024P06522

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gasmarkt en leveringszekerheid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gasmarkt en leveringszekerheid. 29023-506  Motie van het lid Teunissen over bij eventuele nieuwe winningsvergunningen voor gasboringen in de Noordzee een clausule invoegen die het mogelijk maakt om de vergunning in te...

2024P06524