Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (18)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 31/01/2023

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35594)

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35594). 35594-28  Gewijzigd amendement van het lid Bontenbal c.s. 35594 nr. 28 t.v.v. nr. 25...

2023P01386

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag

Moties ingediend bij de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag. 35594-43  Motie van het lid Van der Plas over een feitelijke onderbouwing van de prijsdaling voor zonnepanelen   35594-49  Motie van...

2023P01387

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland

Moties ingediend bij het dertigledendebat over de luchtkwaliteit in Nederland. 30175-432  Motie van het lid Beckerman over afzien van het hoger beroep in de zaak over wettelijke bescherming tegen geurhinder   30175-430  Motie van het lid...

2023P01389

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Participatiewet

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Participatiewet. 34352-273  Motie van de leden Palland en Van Kent over bevorderen dat binnen alle arbeidsmarktregio's sociaal ontwikkelbedrijven aanhaken bij RMT's   --1  Gewijzigde motie van de leden Kathmann en Sylvana...

2023P01385

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Spoor

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Spoor. 29984-1085  Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over het stimuleren van het gebruik van minder dichtbevolkte routes en andere modaliteiten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen   29984-1083...

2023P01388

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES. 36200-IV-49  Motie van het lid Wuite c.s. over met een tijdpad komen voor de invoering van een werkelijk sociaal minimum voor Caribisch Nederland   36200-IV-50  Motie...

2023P01384

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Bestuurlijke organisatie, democratie en verkiezingen. 35165-53  Motie van het lid Ephraim over een aanzet tot een uitvoeringswet waarin alle varianten voor een gekozen burgemeester worden betrokken   35165-54  Motie van het...

2023P01382

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Seksueel geweld en kindermisbruik. --1  Gewijzigde motie van het lid Helder c.s. over necrofilie als misdrijf opnemen in het Wetboek van Strafrecht (t.v.v. 31015-266)   31015-269  Motie van het lid Mutluer...

2023P01380

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer) (36184)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer) (36184). 36184-0  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van...

2023P01379

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in te stellen bewustwordingsfonds

Moties ingediend bij het debat over de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in te stellen bewustwordingsfonds. 36284-18  Motie van het lid Van der Plas over vervolgonderzoek naar de groepen die de Holocaust overdreven of...

2023P01383

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wadden

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wadden. 29684-238  Motie van de leden Vestering en Van Esch over de indirecte lozingen van FrieslandCampina op de Waddenzee verbieden   29684-236  Motie van het lid Tjeerd de Groot over in...

2023P01372

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Ondersteuning voor de Nederlandse deelnemers aan Europese Universiteiten

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Ondersteuning voor de Nederlandse deelnemers aan Europese Universiteiten. 22452-83  Motie van het lid De Hoop over het formaliseren van de rol van studenten binnen de Europese universiteitenallianties  

2023P01375

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs (35765)

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs (35765). 35765-8  Gewijzigd amendement van het lid...

2023P01376

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Kiesraad over het initiatiefwetsvoorstel Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal (36047, nr. 8)

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Kiesraad over het initiatiefwetsvoorstel Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal (36047, nr. 8). 36047-8  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Kiesraad over het initiatiefwetsvoorstel...

2023P01381

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem. 31409-380  Motie van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over onderzoeken hoe het voor rederijen makkelijker gemaakt kan worden om te voldoen aan het mobiliteitsvraagstuk in het Waddengebied  ...

2023P01373