Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (23)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 28/06/2022

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (35914)

Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn...

2022P12524

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het stikstofbeleid

Moties ingediend bij het debat over het stikstofbeleid. 33576-273  Motie van het lid Omtzigt c.s. over verschillen aan de grens zo klein mogelijk maken   33576-302  Motie van het lid Van Campen c.s. over evenwichtige reductiedoelen...

2022P12525

Stemmingsuitslagen

Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn (Wet uitzonderen voorrang vergunninghouders) (35914)

Voorstel van wet van het lid Kops tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het uitzonderen van het verlenen van voorrang aan vergunninghouders bij huisvesting op grond van het feit dat zij vergunninghouder zijn...

2022P12526

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021

Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2021. 36100-VI-16  Motie van het lid Helder over bevorderen dat aspiranten bij de politie niet meer voor...

2022P12521

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen. 36104-3  Brief van de...

2022P12515

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over instelling van een tijdelijke commissie corona

Brief van het Presidium over instelling van een tijdelijke commissie corona. 36142-1  Brief van het Presidium over instelling van een tijdelijke commissie corona  

2022P12523

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkeersveiligheid

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Verkeersveiligheid. 29398-1012  Motie van het lid Madlener over afzien van het invoeren van een helmplicht voor snorfietsers   29398-1013  Motie van het lid Madlener over de maximumsnelheid voor bromfietsers verhogen naar...

2022P12512

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Water

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Water. 27625-579  Motie van de leden Minhas en Stoffer over een leidende rol innemen op het gebied van waterveiligheid   27625-574  Motie van het lid Grinwis over kwantitatieve risicoprofielen voor potentiële...

2022P12514

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over op welke wijze de Kamer beschikking kan krijgen over het advies van de Afdeling advisering bij de voorhang van een Algemene Maatregel van Bestuur

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over op welke wijze de Kamer beschikking kan krijgen over het advies van de Afdeling advisering bij de...

2022P12520

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Nederlandse Sportraad over hoe de Nederlandse sport minder afhankelijk kan worden van sponsoring door gokbedrijven

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Nederlandse Sportraad over hoe de Nederlandse sport minder afhankelijk kan worden van sponsoring door gokbedrijven. 30234-301  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Nederlandse Sportraad...

2022P12519

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Innovatie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Innovatie. 33009-110  Motie van de leden Amhaouch en Van Strien over een actieve strategie ten aanzien van nieuwe innovatieve ontwikkelingen in batterijtechnologie   33009-109  Motie van de leden Van Haga en...

2022P12511

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over het objectief vaststellen van de kwaliteit van wetenschap

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over het objectief vaststellen van de kwaliteit van wetenschap. 31288-965  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad...

2022P12522

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht

Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht. 35974-9  Motie van het lid Ellian over voortzetting van de pilot met de spreekuurrechter als onderdeel van de...

2022P12502

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de juridische mogelijkheden voor onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering van politieke partijen

Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de juridische mogelijkheden voor onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering van politieke partijen. 35657-90  Brief van het Presidium...

2022P12518

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik. 30872-280  Motie van het lid Van Esch over het per 2023 enkel nog aanbieden van herbruikbare bekers in de Tweede Kamer   30872-282  Motie van...

2022P12508