Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (24)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 21/05/2019

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2019

Moties ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2019. 21501-32-1176  Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over de automatische verlenging van toelatingen van pesticiden (t.v.v. 21501-32-1172)   21501-32-1175  Nader gewijzigde motie van het...

2019P08283

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Duurzame luchtvaart

Moties ingediend bij het VAO Duurzame luchtvaart. 31936-605  Motie van het lid Laçin c.s. over in de nieuwe Luchtvaartnota alleen plannen opnemen die voor minder CO2-uitstoot zorgen   31936-613  Nader gewijzigde motie van de leden Paternotte...

2019P08264

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij Machtigingswet oprichting Invest-NL

Moties ingediend bij Machtigingswet oprichting Invest-NL. 35123-27  Motie van het lid Moorlag over een adviesrol voor ngo's, de vakbeweging en het bedrijfsleven   35123-24  Motie van de leden Amhaouch en Agnes Mulder over een meer richtinggevend...

2019P08292

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een verzoek aan de Algemene Rekenkamer tot onderzoek naar de erf- en schenkbelasting (31066, nr. 481)

Brief van het Presidium over een verzoek aan de Algemene Rekenkamer tot onderzoek naar de erf- en schenkbelasting (31066, nr. 481). 31066-481  Brief van het Presidium inzake het verzoek aan de Algemene Rekenkamer over onderzoek naar...

2019P08259

Stemmingsuitslagen

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (35080)

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen) (35080). 35080-20  Amendement van het lid Groothuizen c.s. ter vervanging van nr...

2019P08294

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het VSO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 13 mei 2019

Motie ingediend bij het VSO Raad Buitenlandse Zaken d.d. 13 mei 2019. 21501-02-2012  Gewijzigde motie van het lid Sjoerdsma c.s. over grootschalige corruptie en corruptie binnen overheden onder de sanctiewet laten vallen (t.v.v. 21501-02-2008)  

2019P08287

Stemmingsuitslagen

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) (35123)

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL) (35123). 35123-30  Nader gewijzigd amendement van de leden Amhaouch en Agnes Mulder ter vervanging van nr. 29 over versterking van de parlementaire controle...

2019P08291

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

Moties ingediend bij het debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring. 30420-311  Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius over een wetsvoorstel om "homogenezing" te bestraffen   30420-310  Motie van het lid Van den Hul c.s...

2019P08298

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Dierproeven

Moties ingediend bij het VAO Dierproeven. 32336-91  Motie van de leden Graus en Wassenberg over openbaar maken van het aantal dierproeven per vergunninghouder   32336-103  Motie van het lid Moorlag over verminderen van het gebruik van...

2019P08282

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het VAO Bouwregelgeving/ risicovloeren

Motie ingediend bij het VAO Bouwregelgeving/ risicovloeren. 28325-197  Gewijzigde motie van het lid Krol over een pictogram voor vluchtroutes voor mindervaliden en ouderen (t.v.v. 28325-190)  

2019P08276

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling

Moties ingediend bij het VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling. 28345-219  Nader gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over onderzoek over onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (t.v.v. 28345, nr. 218)   28345-215  Motie van het lid Westerveld over...

2019P08285

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het VSO over het artikel ‘Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in’

Motie ingediend bij het VSO over het artikel ‘Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in’. 27020-102  Motie van de leden Westerveld en van den Hul over aanbieden van voorschoolse educatie aan vluchtelingenpeuters  

2019P08281

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip

Moties ingediend bij het debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip. 29684-175  Motie van het lid Kröger over aanvullende eisen voor verpakking en transport van plastic...

2019P08271

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het VAO Misstanden in Jeugdzorginstellingen

Moties ingediend bij het VAO Misstanden in Jeugdzorginstellingen. 31839-648  Motie van de leden Westerveld en Kuiken over een financiële doorrekening van de actieplannen voor de jeugdzorg   31839-650  Motie van het lid Kuiken over een doorgroeimodel...

2019P08286

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours

Moties ingediend bij het debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours. 28089-124  Motie van het lid Laçin c.s. over geen aanvullende vergunning verlenen aan Chemours   28089-132  Motie van het lid Van Brenk over...

2019P08300